Obsah


Vítejte na oficiálních www stránkách obce Petřvald


 

Statistické údaje
ZUJ: 599743
Počet částí: 2
Katastrální výměra: 1250,84 ha
Počet obyvatel: 1827
Z toho v produkt. věku: 1170
Průměrný věk: 42,4 let

16.01.2019

Zpráva z vánočního mariáš cupu 2018

Vánoční MARIÁŠ CUP 2018 se konal 22.12.2018 v restauraci Sokolovna v Petřvaldě. Utkalo se 48 vyznávačů "čertových obrázků". Zápolení a hráčské úsilí bylo jako každý rok obrovské. Na předních místech se umístili tito pánové: první místo získal Bordovský Zdeněk z Tiché, na druhém místě skončil Cabák Jan z Hutiska a třetí příčku obhájil Lyko Tomáš z Bitova.

Detail

11.01.2019

Vítání občánků narozených od 1.6.do 31.12.2018 1

Vítání občánků narozených od 1.6.do 31.12.2018

Vítání občánků Obecní úřad v Petřvaldě chce zachovat tradici slavnostního obřadu Vítání občánků do života, a proto se obrací na rodiče nově narozených dětí s trvalým pobytem v Petřvaldě. Vážení rodiče, dle zákona o ochraně osobních údajů jsme byli nuceni učinit následující kroky. Pokud se chce zákonný zástupce spolu s dítětem zúčastnit obřadu vítání občánků, je zapotřebí, aby se na vítání přihlásil. Milí rodiče dětí narozených od 1.6.2018 do 31.12.2018, pokud máte zájem zúčastnit se vítání občánků dne 10.3.2019, sdělte do 30.1.2019 na Obecní úřad v Petřvaldě, zda se vítání zúčastníte. Telefon: 556754437, 556754230, email: obec@petrvaldobec.cz. Na základě Vašeho zájmu zašleme pozvánku spolu se souhlasem se zpracováním osobních údajů.

Detail

18.12.2018

Tříkrálová sbírka v Petřvaldě

Tříkrálová sbírka 2019 Pomalu se blíží další ročník Tříkrálové sbírky. Již od roku 2001 se vždy počátkem ledna setkáváme s charitními tříkrálovými koledníky, kteří nám za zpěvu koledy přinášejí požehnání do našich rodin. Prostřednictvím Tříkrálové sbírky můžeme podpořit ty, kteří potřebují pomoc. Tříkrálová sbírka je povolena Magistrátem hlavního města Prahy pro celé území České republiky. Pomáhají nám ji realizovat dobrovolníci z řad dětí i dospělých. Díky nim ji můžeme začátkem roku 2019 organizovat již po devatenácté. V letošním roce jsme díky Vaší štědrosti nakoupili a opravili zdravotní a kompenzační pomůcky do půjčovny za 50.000,- Kč, část výtěžku ve výši 19.500,- Kč směřovala dětem na podporu jejich volnočasových aktivit a zbylou částku, tedy 417.525,- Kč použijeme na vybudování skladu zdravotních a kompenzačních pomůcek. Celkové náklady na výstavbu skladu jsou stanoveny na 1. 300 000,- Kč a stavba již byla započata. Dosud jsme proinvestovali 250.000,- Kč. Výtěžek dalšího ročníku Tříkrálové sbírky máme v úmyslu použít na doplnění sortimentu zdravotních a kompenzačních pomůcek, o které je stále velký zájem. Chceme znovu podpořit i volnočasové aktivity dětí v obcích, kde sbírku realizujeme, část výtěžku ještě použijeme na dokončení stavby skladu zdravotních a kompenzačních pomůcek. Záměrem Charity Studénka je stavba nové budovy, která by bezprostředně sousedila s Domovem sv. Anny. Zde by vznikla nová místa domova pro seniory, denní stacionář a odlehčovací služba. Část výtěžku z tříkrálové sbírky tedy použijeme k úhradě studie proveditelnosti této stavby. Velmi si vážíme Vaší pomoci a podpory, díky níž můžeme pomáhat potřebným. Děkujeme. Mgr. Martina Pituchová, člen týmu realizátorů sbírky V Petřvaldě budou tříkráloví koledníci chodit v sobotu 12. ledna 2019.

Detail

14.11.2018

SmVaK Ostrava - Oznámení o omezení hotovosti

Od nového roku v zákaznických centrech SmVaK Ostrava jen bezhotovostně. Vodárenská společnost od 1. ledna 2019 v zákaznických centrech a obchodních místech z důvodů zvýšení bezpečnosti omezuje platby v hotovosti za vodné a stočné a nabízí celou řadu dalších možností, jak platby provést.

Detail

04.10.2018

oasa

Darujte hodinu týdně seniorům

Darujte hodinu týdně seniorům v Domově pro seniory OASA Petřvald. Hledáme dobrovolníky.

Detail

27.01.2019

Klub deskových her 1

Klub deskových her

Pravidelná setkání příznivců deskovek probíhají každou sudou neděli. Klub je otevřený pro děti od 10 let a pro dospělé. V klubu jsou k dispozici desítky klasických i méně známých deskových her. Přijďte si zahrát a poznat nové spoluhráče!

Knihovna Petřvald

01.02.2019

Dopoledne v knihovně pro rodiče s dětmi 1

Dopoledne v knihovně pro rodiče s dětmi

Zveme všechny rodiče na mateřské dovolené a jejich děti na zábavné dopoledne v knihovně.

Knihovna Petřvald

10.02.2019

Klub deskových her 1

Klub deskových her

Pravidelná setkání příznivců deskovek probíhají každou sudou neděli. Klub je otevřený pro děti od 10 let a pro dospělé. V klubu jsou k dispozici desítky klasických i méně známých deskových her. Přijďte si zahrát a poznat nové spoluhráče!

Knihovna Petřvald

24.02.2019

Klub deskových her 1

Klub deskových her

Pravidelná setkání příznivců deskovek probíhají každou sudou neděli. Klub je otevřený pro děti od 10 let a pro dospělé. V klubu jsou k dispozici desítky klasických i méně známých deskových her. Přijďte si zahrát a poznat nové spoluhráče!

Knihovna Petřvald

26.02.2019

Mýty o EU 1

Mýty o EU

Pojďme debatovat o Evropské unii s europoslancem Pavlem Svobodou!

Knihovna Petřvald

01.03.2019

Dopoledne v knihovně pro rodiče s dětmi 1

Dopoledne v knihovně pro rodiče s dětmi

Zveme všechny rodiče na mateřské dovolené a jejich děti na zábavné dopoledne v knihovně.

Knihovna Petřvald

14.01.2019

CENÍK VÝVOZU POPELNIC OBCE PETŘVALD PRO ROK 2019

CENÍK VÝVOZU POPELNIC OBCE PETŘVALD PRO ROK 2019

Detail

10.01.2019

Odstávka pitné vody na Dvorku

Na základě §9, odstavec 5, zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, si Vás dovolujeme informovat o plánované odstávce na vodovodní síti Aktuální informace o průběhu odstávky lze získat na www.smvak.cz v sekci Přerušení dodávky vody, podsekci Plánované odstávky Číslo plánované odstávky: 1822 Obec: Petřvald, Petřvald 1-Petřvald Skut. zahájení: Plán. zahájení orientačně: 28.01.2019 08:00 Plán. ukončení orientačně: 28.01.2019 11:00 Dotčená oblast: Petřvald - místní část Dvorek Způsob náhradního zásobování: Umožněno předzásobení

Detail

23.10.2018

Hřbitov-hrobová místa 1

Hřbitov-hrobová místa

Informace pro nájemce hrobových míst: Veškerá uložení ostatků nebo uren do hrobu, stejně jako manipulace s hrobem, stavební úpravy a opravy jsou nájemci povinni hlásit na obecní úřad.

Detail

23.10.2018

stolní tenis

Stolní tenis

Oddíl stolního tenisu informuje zájemce o tuto hru, že pravidelné tréninky budou každé úterý v sále sokolovny. První trénink začíná v úterý 30.10.2018 od 16.00-19.00 hodin.

Detail

02.08.2018

Myslivecký spolek vykoupí jakýkoli pozemek ...

Myslivecký spolek Petřvald vykoupí jakýkoli pozemek v k.ú. obce Petřvald za účelem zkvalitnění péče o honitbu a zvěř v ní žijící. Případné formality spolek zařídí. Za myslivecký spolek Petřvald místopředseda Michal Hekele, tel. 732 144 249.

Detail

12.07.2018

Souhlas se situováním odbočného místa kanalizační přípojky

Prosíme všechny majitele rodinných domků, kteří ještě neodevzdali Souhlas se situováním odbočného místa kanalizační přípojky, aby tak učinili co nejdříve. Zastavte se, prosím, na úřadě i v případě zásadního nesouhlasu. Výzva se netýká majitelů rodinných domků v části Harty, kteří platí stočné a občanů Petřvaldíku.

Detail

22.06.2018

Odkanalizování - odevzdání dokladů

Žádáme občany, aby co nejdříve odevzdali doklady k odkanalizování, které obdrželi od firmy KONEKO Ostrava. Doklady se souhlasem či nesouhlasem odevzdejte prosím v kanceláři obecního úřadu. Umisťování přípojek se netýká vlastníků rodinných domů na „Hartech“. Děkujeme za pochopení

Detail

23.04.2018

NEPALTE ODPADY, CHRAŇTE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Zákon o ochraně ovzduší a další platné normy stanovily, že je povinností nás všech omezovat znečišťování ovzduší a rovněž mu předcházet. Podle zákona o odpadech je pálení odpadů zakázáno. „To však neplatí pro obec Petřvald. Zde se může volně pálit všechno. Hlavně v neděli 22.4.2018, v pravé poledne, kdy občané mají sváteční oběd a pak odpolední siestu. Tak co bychom jim trošku nemohli zasmradit pod nosem a zkazit pěkné odpoledne. Přece s tím nepoletím do kontejneru.“ Tak takhle uvažují někteří z našich občanů a spálí na své zahradě cokoliv. Prosíme Vás, nepalte odpady. Vždyť jsou po obci přistaveny nádoby na veškerý odpad. Děkujeme občanům, kteří chrání naše životní prostředí.

Detail

03.12.2018

Vánoční strom

Vánoční strom

Fotografie

Detail

26.10.2018

Kladení věnců

Kladení věnců

Kladení věnců dne 26.10.2018 z Petřvaldu a z Petřvaldíku.

Detail

23.10.2018

Podzim v Petřvaldě

Podzim v Petřvaldě

Fotografie

Detail

03.09.2018

Zahájení školního roku a sázení stromu republiky

Zahájení školního roku a sázení stromu republiky

Zahájení školního roku a sázení stromu republiky dne 3.9.2018.

Detail

25.07.2018

Hartovská pouť

Hartovská pouť

14.7.2018

Detail

27.07.2018

Projekt "Chodník na návsi"

Projekt "Chodník na návsi"

Projekt „Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Petřvald“ byl realizován z programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017“ a spolufinancován Moravskoslezským krajem.

Detail

19.06.2017

Nový dopravní automobil Mercedes Benz pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů Petřvald

Nový dopravní automobil Mercedes Benz pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů Petřvald

Projekt: SPECIALIZOVANÁ TECHNIKA IZS - pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů (dále jen JSDH) Petřvald byl spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Detail