Obsah

Páv na budově obecního úřaduO obci Petřvald


Základní informace

Obec Petřvald se nachází v severovýchodní části novojičínského okresu, na pravém břehu řeky Lubiny a po levé straně silnice vedoucí z Příbora do Ostravy. Její střední nadmořská výška je 244 m n. m. Spolu s místní částí Petřvaldík tvoří jednu politickou i katastrální obec. K 1. lednu 2020 měla obec 1 829 obyvatel, z toho 1 614 v Petřvaldě. Celkem je v ní registrováno 500 domovních čísel v Petřvaldě a 84 v Petřvaldíku. Výměra obce je 1250 ha, z toho zemědělská půda čítá 907 ha, lesní půda 68 ha, vodní plochy 33 ha, zastavěná plocha 32 ha a ostatní neurčená půda 210 ha.

 

Co nás v obci těší? Z čeho máme radost?  

Obci se podařilo zrealizovat návrhy, které vzešly z komunitního plánování s občany. Řada úprav vychází z nápadů dětí, které se plánování také zúčastnily. Pod hasičskou zbrojnicí tak vyrostl sáňkovací kopec, zahradu za nově zrekonstruovaným obecním úřadem oživil malý parčík s kašnou s vodotryskem, dříve nevyužívaný park na Hartech byl proměněn v místo, kde nechybí dětské prolézačky, lavičky i místo s ohništěm. Po rekonstrukci se k životu probudil také malý domeček v parku (tzv. Duhový domeček), který se z omšelého ojediněle využívaného místa změnil v klubovnu se sociálním zařízením a kuchyňkou, v jeho prostorách je umístěna komunitní moštárna, kterou provozují místní zahrádkáři a místo slouží jako zázemí pro pořádání kulturních akcí, setkání maminek s dětmi a seniorů karbaníků.  Největší z těchto akcí je tzv. Hartovská pouť, na které se scházejí rodáci z bývalé obce Harty, která byla v roce 1956 zbourána a na jejímž místě dnes stojí Letiště Leoše Janáčka.

Zahrada na obecním úřaděm

V rámci úprav krajiny došlo k výsadbě aleje okolo silnice spojující Petřvald s obcí Trnávka, další stromy byly vysázeny jako ochrana proti hluku z komunikace I/58 a na plochách upravených navážkou. Všechny výsadby realizovali dobrovolníci z řad občanů.

Velkými úpravami prošly mateřská a základní škola – budovy byly zatepleny, došlo k výměně oken a mají novou fasádu, v mateřské škole vznikla pro děti z kotelny malá tělocvična a na zahradě byly  zbudovány nové prolézačky.

Základní škola

Dalším místem, které prošlo obnovou je místní knihovna. Díky úpravám interiéru se knihovna stala příjemným a hojně využívaným prostorem. Kromě běžných služeb knihovna organizuje pravidelné přednášky, besedy, kurzy i množství akcí pro děti, z nichž nejoblíbenější je každoroční Nos s Andersenem.  Díky spolupráci se školou se knihovně daří přitáhnout děti ke čtení a čtenáři do 15 let tak tvoří 36 % uživatelů knihovny.

Obec se může pochlubit bohatým spolkovým životem, který nabízí obyvatelům kulturní i sportovní vyžití a množství akcí. Největší kulturní akcí, do které jsou zapojeny i místní spolky a organizace jsou každoroční Erbovní slavnosti, které vznikly před 20 lety jako oslava udělení nového znaku obci.

V místní část Petřvaldík jsou nejaktivnější složkou hasiči, kteří pravidelně bodují v hasičských soutěžích a zároveň jsou nositelem místního komunitního života. Kromě toho se úspěšně účastní soutěží v požárním útoku. Jsou zde dokonce tři družstva dospělých a tři dětská (tzn. asi 26 dětí). Naši muži na soutěži často končí na „bedně“ a starší žáci v roce 2014 dokonce vyhráli Moravskoslezskou ligu Mladých hasičů. Úspěšní jsou i mini-hasiči, kteří téměř pravidelně vyhrávají ve své kategorii.

 

   

 

Petřvald z výšky