Obsah

Zelený odpad

Kontejner na zelený odpad je přistaven pod sokolovnou. 

Další kontejnety jsou přistaveny po obci.

Ukládejte zde odpad, který se dá kompostovat.

Všechno nastříhejte na malé kousky.

Nepatří sem větve, celé thúje, stavební suť. Ano, i to jsou naši občané schopni do kontejneru uložit.

 

Na větve máme přece štěpkovač pod starým obecním úřadem!