Obsah

PLACENÍ ODPADU

S petřvaldským zpravodajem 2/2022  jste dostali do schránek i obálky s variabilními symboly na placení místního poplatku za likvidaci komunálního odpadu. Prosíme, abyste poplatek uhradili nejlépe bezhotovostně a za každou osobu z vaší domácnosti zvlášť s příslušným variabilním symbolem.

Je to proto, že platby se zpracovávají automaticky v účetním v programu a přiřazují se každé osobě. Po termínu splatnosti (31.5.) nám program vygeneruje jména občanů, kteří poplatky neuhradili, a ti budou následně vyzváni k dodatečnému uhrazení. Variabilní symboly budete mít stejné po celou dobu placení poplatku za odpady (nebudou se s dalším následujícím rokem měnit). Variabilní symboly jsou vytvořeny programem, program nevede evidenci obyvatel podle rodných čísel ani data narození. Zadáním jména, příjmení
a trvalého pobytu se osobě přidělí unikátní kód = variabilní symbol. Tím je zaručena ochrana osobních údajů.

Prosíme, uchovávejte si doklad se svým variabilním symbolem, který jste od nás obdrželi, po celou dobu placení, příští rok je již nebudeme do všech domácností rozesílat.

Žádáme vás, abyste i s novým systémem poplatků za likvidaci odpadu nadále pokračovali v zodpovědném třídění, na které jste byli zvyklí doposud, a za které děkujeme. I z tohoto tříděného odpadu má obec nějaké finanční odměny. Velmi nás proto mrzí, když se vinou nezodpovědného občana v kontejneru na kovy objeví stavební suť, v kontejneru na papír pytel směsného odpadu apod.

Děkujeme za pochopení a za další spolupráci při třídění odpadu.

 

OZV č. 02 2021 o MP za obecní systém odpadového hospodářství.pdf (469.15 kB)

 

OZV č. 03 2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.pdf (353.96 kB)