Obsah

Zájmová sdružení

VčelařČeský svaz včelařů, z.s.

základní organizace Petřvald na Moravě

 

Základní organizace Českého svazu včelařů v Petřvaldě je malá nezisková organizace, která sdružuje občany ze tří vesnic (Mošnova, Petřvaldu a Petřvaldíku). Obce jsou z velké části začleněny do Chráněné krajinné oblasti Poodří.

Jedná se o rovinatou krajinu. Převažují smíšené lesní porosty, nejvíce kolem řek Lubiny a Odry. V porostech jsou zastoupeny hojně javory, lípy a kolem řeky Lubiny také akát a olše lepkavá.

Naše malá organizace vznikla před padesáti lety po odloučení od spolku příborského a založila si spolek vlastní. To se stalo 27. 5. 1956 ve 14.00 hodin u lesního včelína Alberta Ševčíka v Petřvaldě. K této příležitosti byl pozván zástupce Krajské organizace v Ostravě Dr. Bohumír Slíva. Na této první schůzi byl zvolen prozatímní výbor


Předseda: Albert Ševčík
Jednatel: Ferdinand Marek
Pokladník: Ludvík Kolbe
Členové výboru: Josef Homola, Valentin Bombela,  Ludvík Šrámek,  Jaroslav Ježek a Rostislav Sýkora.

Organizace ČSV pracuje nepřetržitě plných padesát let v naší obci a zapojuje se do společenského a pracovního života ve všech třech obcích. Členové jsou zapojeni také v jiných zájmových organizacích, čímž vzniká vzájemná dobrá spolupráce a přátelské vztahy.

Základní organizace Petřvald pracuje v tomto složení:

Předseda: Jaroslav Mácha
Jednatel:  ing. Dušan Hložanka

Nákazový referent: Bc. Karla Doleželová


Základní organizace se řadí mezi malé (aktuální počet členů je uveden níže v dokumentech).

Členské schůze jsou 4x ročně, výbor se schází podle potřeby a jak to zdravotní stav včelstev vyžaduje. Zdravotní situaci se daří držet v mezích únosnosti a za to patří díky Zdeňkovi Hajdučkovi, Radimu Šrámkovi a Vojtěchu Chromčákovi, kteří provádějí léčení aerosolovým přístrojem.

Hlavním zájmem členů je produkce medu, med také zpracovávají na med pastovaný, který oceňují hlavně maminky s malými dětmi a ženy, které se zabývají pečením cukroví

Kvalitu chovu zvyšujeme nákupem plemenných matek z vyšších šlechtitelských chovů.


Slabým bodem včelařské činnosti je práce s mládeží, která se nám po celou dobu existence naší základní organizace nedařila. Nezdařilo se nám založit žákovský kroužek, který by byl zárukou výchovy nové členské základny do let příštích.


 (info: Jaroslav Mácha)