Obsah

Zájmová sdružení

PosedMyslivecký spolek Petřvald u Nového Jičína, z.s.


Myslivecký spolek Petřvald

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Členská základna Mysliveckého sdružení (MS) Petřvald čítá průběžně 20 - 26 členů. Členové jsou většinou z obcí Petřvald, Petřvaldík a Albrechtičky. Tři členové jsou mimo tyto obce.

Honitba MS Petřvald vznikla v roce 1947-48. V roce 1960 došlo ke sloučení MS Petřvald s Petřvaldíkem, v roce 1976 pak došlo k přiřazení honitby MS Albrechtičky. Podmínkou vzniku každého MS byla výměra honitby, která nesměla mít rozlohu pod 500 ha honební plochy. MS Albrechtičky tuto rozlohu - výměru nesplňovalo, proto se připojilo k honitbě Petřvald. V roce 2016 jsme se dle nového občanského zákoníku úspěšně transformovali na Myslivecký spolek Petřvald.

Celková výměra honitby dnes činí 1483 ha.

Každé MS musí mít k dispozici dle zákona a výměry určitý počet upotřebitelných loveckých psů. V současné době máme celkem 9 psů.

Práci MS Petřvald řídí 7 členný výbor, který je zodpovědný za dobrý chod celého spolku. V tomto volebním období nás v úředním jednání zastupují:
předseda: Jiří Jakub, Albrechtičky
místopředseda (kronikář): Michal Hekele
myslivecký hospodář: Tomáš Hekele


Všichni členové spolku se podílejí na práci, t. j. chovu, ochraně a lovu zvěře, která se nachází v našem revíru. Každý má přidělen určitý úsek, za který je zodpovědný hlavně v zimním období při krmení zvěře. Všichni se podílejí na práci při pořádání veřejně prospěšných akcí v rámci MS, ať už se jedná o práce kulturní či pracovní.

 

Kontaktní adresa:

Myslivecký spolek Petřvald u Nového Jičína
Petřvald, Petřvald 1 - Petřvald č. ev. 10
74260 Petřvald

IČO: 48808547


Česká republika (CZ)