Obsah

Tříděný odpad

Má smysl recyklovat a třídit odpad?

Jistěže ano. V současnosti je to jediný relativně zvládnutý proces, jak získat z odpadu zpět některé suroviny a materiály. Mimo to i zabránit tomu, aby se látky z těchto odpadů dostávaly do vody, půdy nebo ovzduší. A jelikož recyklaci předchází proces třídění odpadů, má smysl dozajista i to. Třídění odpadu a recyklace je v současnosti doslova  tím nejmenším, co můžeme v rámci naší konzumní společnosti dělat.

 
Papír: Není třeba odstraňovat kovové spony (odstraňují se magneticky během zpracování). Z obálek netřeba vydolovávat plastová okénka.

Krabice rozložte (sešlápněte). Jinak budou zabírat v kontejnerech zbytečně místo.

Sklo: Před vyhozením není třeba odstraňovat etikety ani kovová víčka.

Plasty: Nezapomeňte plastové obaly sešlapovat, aby v kontejneru zabraly co nejméně místa (PET láhve, krabice od mléka, kovové obaly od potravin a od kosmetiky, nápojové plechovky, polystyrén).                              

Sběrná místa: v Petřvaldě - u hasičárny, na Hartech u obchodu, před poštou, na Dvorku, dolní konec obce  u pana Josefa Kobzy, horní konec obce u pana Radima Myšky, v Petřvaldíku u obchodu. Kontejner je i na Závodí.

 

Potravinářské oleje a tuky: Do kontejneru vhazujte jen v PET láhvích nebo v PVC obalech.

Sběrná místa: v Petřvaldě - u hasičárny, na Hartech u obchodu, před poštou, v Petřvaldíku u obchodu.

 

Textil: Použité oblečení můžete odložit do speciálních kontejnerů. Do nádob můžete vkládat staré oblečení, obuv (v páru svázanou k sobě tkaničkami nebo v igelitové tašce) a také textilní hračky.

Sběrná místa: u staré školy.

 

Baterie: Monočlánky, tužkové baterie, baterie z notebooků, fotoaparátu, kamer.  Použité malé baterie například z hodinek, budíčků či tzv. záložní baterie vhazujte rovněž do krabic na sběrných místech.

Sběrná místa: krabice ve vchodě staré školy č.p. 6 a v hasičárně v Petřvaldíku. Krabice jsou také v obchodě Hruška.

 

Železný odpad: kontejner je přistaven ve dvoře starého obecního úřadu.

 

Molitan:  mycí houbičky na nádobí patří do koše, molitanové matrace patří do sběrného dvora.