Obsah

Dotace - Pravidla o poskytnutí dotace

pravidla o poskytnutí dotace.pdf Staženo: 245x | 07.03.2017

Dotace - Žádost o poskytnutí neinvestiční-peněžní dotace z rozpočtu obce Petřvald

Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce petřvald.pdf Staženo: 202x | 07.03.2017

Evidence obyvatel - Žádost o poskytnutí údajů z AISEO

Źádost o poskytnutí údajů z aiseo.pdf Staženo: 282x | 09.09.2016

Evidence obyvatel - Žádost o ukončení trvalého pobytu na území ČR

ukončení tp na území Čr.pdf Staženo: 184x | 07.03.2017

Evidence obyvatel - Žádost o zaevidování adresy pro doručování

Žádost o zaevidování adresy pro doručování .pdf Staženo: 292x | 09.09.2016

Evidence obyvatel - Žádost o zprostředkování kontaku

e_download.pdf Staženo: 230x | 07.03.2017

Evidence obyvatel - Žádost o zrušení údaje o trvalém pobytu

Žádost o zrušení TP.pdf Staženo: 53x | 05.12.2018

Formulář - Žádost o poskytnutí informace

30721.pdf Staženo: 270x | 03.08.2016

Matrika - Dotazník k uzavření manželství platný od 2017

dotazník k uzavření manželstí 2017.pdf Staženo: 249x | 06.02.2017

Matrika - Formulář - Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství

30674.pdf Staženo: 210x | 03.08.2016

Matrika - Formulář - Žádost o povolení uzavření manželství mimo stanovenou obřadní místnost (na jiném vhodném místě)

30663.pdf Staženo: 225x | 03.08.2016

Matrika - Formulář - Žádost o určení otcovství

30672.pdf Staženo: 2276x | 03.08.2016

Matrika - Formulář - Žádost o vydání osvědčení - církevní sňatek

Žádost o vydání osvědčení .pdf Staženo: 264x | 16.08.2017

Matrika - Formulář - Žádost o vydání Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

30669.pdf Staženo: 310x | 03.08.2016

Matrika - Formulář - Žádost o vystavení matričního dokladu - duplikátu rodného listu

30679.pdf Staženo: 271x | 03.08.2016

Matrika - Formulář - Žádost o zápis narození ZVM

30671.pdf Staženo: 228x | 03.08.2016

Matrika - Formulář - Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru

30667.pdf Staženo: 228x | 03.08.2016

Matrika - Formulář - Žádost o změnu jména - příjmení

30680.pdf Staženo: 320x | 03.08.2016

Matrika - Formulář o volbě druhého jména

30658.pdf Staženo: 235x | 03.08.2016

Matrika - Formulář o volbě druhého jména pro nezletilé dítě

30659.pdf Staženo: 227x | 03.08.2016

Stránka