Obsah

Pronájmy:

Hasičárna v Petřvaldě, okres Nový Jičín (po domluvě s pracovníkem obce -  tel.č. 737 338 385).

Pronájem sálu včetně kuchyně - cena 1200,- Kč/1 den, bez úklidu

Místnost v přístavbě - cena 500,- Kč/1 den, bez úklidu

Nájemci jsou povinni provést úklid na vlastní náklady.

 

Hasičárna v Petřvaldíku, okres Nový Jičín (po domluvě s panem Rudolfem Čípem, tel. č. 733 350 952).

Pronájem sálu - cena 500,- Kč/1 den, bez úklidu

Nájemci jsou povinni provést úklid na vlastní náklady.

 

Duhový domeček, okres Nový Jičín (po domluvě s panem RSDr. Karlem Šrámkem, tel.č. 736 202 074).

Pronájem sálu a kuchyňky - cena 500,- Kč/1 den, bez úklidu.

Nájemci jsou povinni provést úklid na vlastní náklady.

 

Sokolovna - Petřvald, okres Nový Jičín

Cena hodinového nájemného byla stanovena na základě kalkulace nákladů na provoz sálu sokolovny usnesením rady obce Petřvald takto:  

a) běžná cena nájmu – 100,- Kč za každou započatou hodinu

b) běžná cena nájmu – 6.000,- Kč za větší akce (taneční zábavy, plesy, svatby,…) bez úklidu

 

Pronájem sokolovny po domluvě se správcem objektu panem Kamilem Bartůňkem,  tel. č.  773 799 051.