Obsah

Hřbitov

Hřbitov

Hřbitov se nachází za řekou Lubinou směrem na Petřvaldík.

Prochází postupnou rekonstrukcí. Povrch chodníků byl upraven betonovou dlažbou. Byl nově vybudovaný urnový háj. V měsíci červnu 2017  byla dokončena rekonstrukce smuteční obřadní síně. Smuteční obřadní síň slouží nejen petřvaldským občanům,  ale také občanům z okolních vesnic.

Zájemci o pronájem hrobového místa či urnového hrobu mohou uzavřít nájemní smlouvu na Obecním úřadě v Petřvaldě.

 

Ceník:

Poplatky za zemřelého občana, který nemá v obci Petřvald trvalý pobyt:

Služby spojené s obřadem v obřadní síni 1500,- Kč

Pronájem chladící místnosti 150,- Kč/1den

Služby spojené s obřadem mimo obřadní síň 500,- Kč

 

Poplatky za zemřelého občana s trvalým pobytem v obci Petřvald:

Služby spojené s obřadem v obřadní síni 1000,- Kč

Pronájem chladící místnosti 150,- Kč/1den

Služby spojené s obřadem mimo obřadní síň 500,- Kč

 

Informace pro nájemce hrobových míst:

Veškerá uložení ostatků nebo uren do hrobu, stejně jako manipulace s hrobem, stavební úpravy

a opravy jsou nájemci povinni hlásit na obecní úřad.

 

Kontaktní adresa: Obecní úřad Petřvald, Petřvald 1 – Petřvald č. p. 175, 742 60 Petřvald,

tel: (+420) 556 754 230, obec@petrvaldobec.cz

 

 

Smuteční obřadní síň