Obec Petřvald
Petřvald

TJ Petřvald na Moravě,z.s.

Sokol byl založen  dne 3.11.1912 z popudu dělníka Heřmana Lyčky a učitele Jana Antla při založení čítala 43 členů.

V březnu 1913 byl ustanoven ženský odbor, do nějž se přihlásilo 11 sester. První náčelnicí byla zvolena Růžena Pavelková.

Až do roku 1920 se cvičilo v hostinci č. 60. Roku 1921 byl zakoupen starý pivovar a jeho přestavbou získaly 4. září 1921 cvičenci novou sokolovnu, která sloužila nejen jim, ale i divadelníkům, a od roku 1928 zde bylo zřízeno i kino. V sedmdesátých letech byla budova přestavěna do současné podoby.

Posledních letech TJ předsedali Jaroslav Štyler, Jaroslav Chuda, Jan Musil, Jaroslav Opler . Od roku 2010 zastávala funkci předsedy TJ  Ludmila Polášková. V roce 2020 byla zvolena předsedou paní Monika Paličková. 

V současné době tělovýchovná jednota obhospodařuje fotbalový a hokejový stadion, několik tenisových a volejbalových kurtů a v pronájmu má sokolovnu.

Členská základna čítá 202 členů, z toho 167 mužů a 35 žen.

Tělovýchovná jednota registruje 6 oddílů: kopaná, volejbal, krasojízda, ZRTV Holki Sokolki, tenis, lední hokej.   

 

Oddíl krasojízdy: Závodníci oddílu krasojízdy dosahovali vynikajících výsledků na domácích i světových soutěžích, a to ve všech kategoriích. Zasloužilý Mistr Sportu Pavel Ševčík obsadil roku 1979 na mistrovství světa ve francouzském Schilltigheimu 4. místo v kategorii mužů jednotlivců. Jeho zdatnými následovníky byli bratři Petr a Kamil Bartůňkovi, kteří byli reprezentanty České republiky v kategorii mužů, jednotlivců i dvojic. Oba se věnovali tomuto sportu téměř 25 let. Již v roce 1999 poprvé reprezentovali ČR na mistrovství světa v kategorii dvojic mužů v portugalské Madeiře, kde jako nováčci startovního pole obsadili vynikající 6. místo, což podpořilo jejich, do té doby, již docela bohatou sportovní kariéru. Jejich prvním společným významným úspěchem bylo 3. místo a bronzová medaile na mistrovství světa v krasojízdě dvojic mužů v roce 2001 v japonské Kasedě, přičemž tento úspěch poté dokázali ještě 4x zopakovat na mistrovstvích světa v roce 2003 ve francouzském Schilltigheimu, 2004 v maďarské Tatě, 2005 v německém Freiburgu a 2006 v německém Chemnitzu. Za největší úspěch však sami považují 1. místo v celkové klasifikaci Světového poháru v letech 2000 a 2001. Oba se mohou pyšnit také ziskem sedmi titulů mistrů ČR v kategorii dvojic mužů a několika tituly a medailemi v kategorii mužů jednotlivců. Stáli na startu mnoha zahraničních i domácích pohárů, byli 3x vyhlášeni jako nejlepší sportovci Moravskoslezského kraje a podíleli se na největších úspěších sálových cyklistů v letech 1999 až 2003. Tomáš Kantor se stal v roce 2010 mistrem ČR v krasojízdě žáků jednotlivců. O rok později už jako junior obsadil MČR 2. místo a Ondřej Blažek 3. místo.

 

Krasojízda

Holki Sokolki začaly cvičit v roce 2002. Věnují se nejen cvičení, ale pravidelně vyráží na kolech do okolí Petřvaldu. Od roku 2013 vystupují na Erbovních slavnostech se svým programem, ve kterém již zatančily Českou besedu, Hanáckou besedu, Country, Československou národní besedu. Díky jejich nápaditému programu jsou zvány, aby vystupovaly na kulturních akcích nebo plesech v okolních vesnicích. Jsou to ženy více zájmů. Nejen cvičí,  tančí,  ale také to umí s  "čertovými obrázky", proto vždy na začátku roku pořádají žolíkový turnaj pro ženy.  Jako odměnu za celoroční aktivitu se každoročně obdaří třídenním poznávacím zájezdem po krásách naší republiky.

Holki Sokolki

Oddíl volejbalu začal v roce 2007 reprezentovat TJ v Ostravské lize smíšených družstev. Dlouhodobým problémem oddílu volejbalu je nezájem mladé generace o tento sport. 

Oddíl tenisu: Od roku 2007 nastala nová éra v tenise. Pět nových členů znovu oživili činnost v oddíle a zprovoznili tenisový areál.  Oddíl tenisu není přihlášen v žádné soutěži, ale pravidelně pořádá turnaje ve dvouhrách a čtyřhrách. Od roku 2007 vznikl v oddíle tzv. pododdíl stolního tenisu. Dobrý zvuk získal známý stolně-tenisový turnaj O pohár starosty obce, kterého se účastí  i hráči z okolních vesnic. Podařilo se jim zrealizovat podmínky pro další sport a to badminton. 

Oddíl ledního hokeje má dlouholetou historii sahající až do roku 1955, kdy byl 11. ledna založen. Nejlepší roky klub zažil v osmdesátých létech, kdy družstvo mužů hrálo krajskou soutěž a umísťovalo se na předních příčkách tabulky. Rovněž žákům a dorostům se dařilo umísťovat v popředí tabulek. Až do roku 2006 pracoval oddíl s hokejovou mládeží, kdy za Petřvald hrály žákovská mužstva (mladší žáci, starší žáci, přípravka). Z finančních důvodů a rozhodnutím mladých hráčů odejít do družstev s umělou ledovou plochu došlo k jejich zániku. Od roku 2007 reprezentují oddíl ledního hokeje jen muži v městské soutěži Ostrava a od roku 2010 Studénka.

V současnosti má oddíl ledního hokeje 23 členů. Mužstvo mužů hraje soutěž Amatérské hokejové ligy ve Studénce. Mužstvo je složeno z bývalých hráčů žákovských a juniorských družstev a částečně doplněno o hráče z okolních vesnic. Vedoucím oddílu je Honza Mynář. Na konci sezóny 2015/2016 mužstvo TJ Petřvald „Chachaři“ vyjelo odehrát přátelské utkání na Znojemský zimní stadion s tamními amatéry. Tato akce byla velmi zdařilá a obě strany projevili zájem utkáni zopakovat příští sezónu, na oplátku v MS kraji.

Oddíl hokeje provádí základní údržbu zimního stadionu v Petřvaldě a každý rok se snaží, alespoň na pár dnů nastříkat ledovou plochu (co počasí umožní), aby byla k dispozici oddílu a široké veřejnosti. V r. 2016 se podařilo otevřít kluziště pro veřejné bruslení pouze na dva dny. Zájem ze strany veřejnosti byl poměrně velký a to i z toho důvodu, že bruslení na našem přírodním kluzišti pod širým nebem má mnohem větší kouzlo a atmosféru než v uzavřené hale.

Hokejisté

Oddíl kopané:

Od roku 2014 trénuje A mužstvo trenér Pavel Podveský , pod jeho vedením mužstvo vybojovalo v sezóně  2014/2015  2.místo 1.A třída sk. B Moravskoslezkého kraje. Družstvo tvoří : J.Klečka,  M. Kotrba, M. Jaroš, Martin Hýl, R. Huvar, J. Musil, T. Kotek,A. Noštinský, L. Šarina, V. Jaroš,A. Ručka, D. Augustýnek, J. Prudký, Marek Hýl, M. Pifka, O. Zdobnický, F. Chrašč, J. Malúš, J.Huvar .

U družstva mužů končí po sezóně 2009/10 trenér Leon Dostalík, který odchází do Brušperku. Panu Dostalíkovi patří velký dík za odvedenou práci a za úspěchy, které s mužstvem dosáhl. Na jeho místo nastupuje nově složený tandem trenérů. Hlavní trenér Zdeněk Huvar ml. a jeho asistent Jaroslav Tyleček. Toto duo začne sbírat úspěchy hned po svém nástupu. Hned ve své 1. sezóně 2010/11 vybojuje postup do I.A třídy a po dlouhých pěti letech vrací tuto soutěž do Petřvaldu. Petřvald se i jako nováček předvádí ve skvělém světlé v nové soutěži a po konci sezóny 2011/12 končí na výborném 2. místě tabulky I.A třídy a i v další sezóně se daří mužstvu držet se na předních příčkách tabulky. Družstvo tvoří: M. Kotrba, M. Jaroš, V. Jašcicák, J. Válek, J. Sedláček, R. Huvar, V. Jaroš, J. Malúš, L. Šarina, J. Musil, J.Huvar, J. Jašcicák, S. Mácha, M. Müller, P. Paulus, A. Noštinský, M. Hýl, T. Kotek, M Hýl, M. Paulus. Mezi další úspěchy posledních let můžeme pokládat také dvakrát 3. místo v zimním turnaji hraném ve Vřesině a v neposlední řadě stabilizace kádru, která se týká především změny hostování hráčů v přestupy a také zabudování kvalitních dorostenců.

Od roku 2008 působí v oddíle kopané družstvo přípravky , které tvoří asi 26 žáku. Trénují je J.Stuchlý, L.Figala, P.Horkel, R.Fubšo . Družstvo se zúčastňuje různých příležitostných turnajů. Výbor oddílu kopané pořádá pro přípravky každoročně turnaj „O pohár starosty obce“, kde se naše přípravky umísťují často na předních místech.

V sezóně 2006/07 začíná v petřvaldském oddíle po dlouhé pauze trvající deset let působit také družstvo dorostenců. Jeho vedení se ujala zkušená petřvaldská ikona posledních let pan Zdeněk Huvar st. A jako asistenta si přibral ze žáku odcházejícího Pavla Špaldoně. Dorostenci se okamžitě jako nováček umístili na špičce tabulce, konkrétně na 3. místě tabulky. V dalších letech přidali trenéři a jejich svěřenci na píli a dřině a odměnou jim byl v sezóně 2008/09 postup do okresního přeboru. V následující sezóně vyhrávají i ten a tak se v sezóně 2009/10 mohou chystat na Krajskou soutěž což je největší úspěch dorostenecké kopané v Petřvaldě. Kádr mužstva tvoří: T. Klečka ml., J. Chvostek, T. Kotek, J. Štandl, M. Hýl, R. Hýl, M. Hýl, J. Má cha, E. Rubina, M. Grufik, R. Balcar, J. Peterek, J. Bishof, J. Štefánik, L. Stuchlý, M. Horkel.

Pro družstvo žáků byla velice úspěšná sezóna 2004/05. Pod vedením Tomáše Klečky a Pavla Špaldoně se stalo vítězem okresní soutěže. Za zmínku stojí, že v takto silném ročníku petřvaldští žáci neprohráli ani jeden zápas. Žáci ve složení: T. Klečka ml., J. Klečka, P. Hýl, M. Hýl, E. Rubina, J. Chvostek, M. Chvostek, J. Mácha, L. Stuchlý, M. Grufik, D. Kužela, J. Hrabovský, R. Hrabovský, J. Peterák, P. Kotek, A. Šindel, O. Sedlář, P. Špaldoň, J. Kováč, a P. Šíp. Následující sezóna byla ještě úspěšnější. Žákům se podařilo postoupit do okresního přeboru. V úspěšném tažení pokračuje žákovské družstvo i v sezóně 2006/07 kdy končí na druhém místě v okresním přeboru.

Novodobá historie klubu začíná se zvolením nového výboru v roce 2003. Oddíl kopané zahájil sezónu pod vedením nového výboru a předsedy Tomáše Klečky. V této sezóně mužstvo mužů bohužel „spadlo“ z I.A třídy do I.B třídy a svou činnost ukončil jako trenér  „A mužstva“  Zdeněk Huvar st. Novým trenérem se stal Leon Dostalík a jeho asistentem Radek Huvar.

V roce 1991 proběhla reorganizace soutěží slezské fotbalové župy, družstvo mužů skončilo po postupu z okresu na vynikajícím třetím místě a vybojovalo si tak místo v nově vzniklé 1. A třídě. V sezóně 1992-1993 se petřvaldští fotbalisté umístili v této třídě na 4. místě. Úspěchy měla i mládežnická družstva, především dorostenci dosahovali výborných výsledků a dva roky bojovali dokonce v krajské soutěži.

Rok 1982 je možno označit jako klíčový pro další vývoj kopané v Petřvaldě. V oddíle se začalo pracovat jiným způsobem než doposud. Kádr mužstva čítal 15-20 hráčů, což mělo za následek vyšší konkurenci v mužstvu. Tréninky se konaly pod vedení zkušených bývalých výborných fotbalistů 2-3 krát týdně. Toto se projevilo i na výsledcích - mužstvo zvítězilo v okresním přeboru a v sezóně 1983 - 1984 poprvé v historii oddílu postoupilo do krajské soutěže I. B třídy. Činnost oddílu se nesoustředila pouze na družstvo mužů, v oddíle působila také mládežnická mužstva žáků a dorostenců vedená bývalými zkušenými fotbalisty.

V roce 1962, kdy oddíl slavil 10. výročí svého trvání, docílil prvního místa v soutěži a stal se vítězem III. třídy okresní soutěže a zajistil si postup a účast ve druhé třídě. 
V roce 1976 se mužstvu dospělých podařilo postoupit do okresního přeboru. V roce 1980 pak mužstvo postoupilo do finále poháru "Rozkvět", kde prohrálo s Příborem. Bylo to v historii podruhé, kdy se mužstvu podařil tento úspěch (v prvém případě se v roce 1968 petřvaldské mužstvo stalo vítězem tohoto poháru).

K ustavení oddílu kopané v naší TJ došlo v roce 1952. Založení se ujali Lumír Adamík, Viktor Londýn, dále to byli Josef Šindel, Karel Kotek st., Ludvík Kolbe, Ladislav Kolbe a tehdejší starosta TJ Lubomír Tyleček. V témže roce byl oddíl kopané přihlášen do okresní soutěže a zařazen do 4. třídy, kde hrál až do roku 1954.

Dnes oddíl kopané čítá okolo 115 členů, z toho cca 40 dospělých hrajících v A a B mužstvu, cca 20 dorostenců, cca 30 starších a mladších přípravek.
Oddíl mužů A družstva hraje 1.A třídu sk.B. v Moravskoslezkém kraji.

Oddíl mužů B družstva hraje  okresní soutěž v okrese Nový Jičín.

V oddíle taky máme družstvo mladších a starších přípravek.

Webové stránky oddílu kopané  - www.fotbalpetrvaldnm.cz

Kopaná Petřvald

(zdroj: Brožura-100 let TJ)

Obec

Poslední hlášení

 

Facebook

 

Překlad (translations)

ObčanServer

mapy

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
1
14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Obec Petřvald

Obec Petřvald se nachází v severovýchodní části novojičínského okresu, na pravém břehu řeky Lubiny a po levé straně silnice vedoucí z Příbora do Ostravy. Její střední nadmořská výška je 244 m n. m. Spolu s místní částí Petřvaldík tvoří jednu politickou i katastrální obec. K 1. lednu 2022 měla obec 1 809 obyvatel. Celkem je v ní registrováno 502 domovních čísel v Petřvaldě a 84 v Petřvaldíku. Výměra obce je 1250 ha, z toho zemědělská půda čítá 907 ha, lesní půda 68 ha, vodní plochy 33 ha, zastavěná plocha 32 ha a ostatní neurčená půda 210 ha.