Obsah

Předpisy obce

Obecně závazné vyhlášky

OZV č. 5/1993 o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

OZV č. 5 1993 o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti.PDF Staženo: 619x | 04.12.2020

OZV č. 1/98 o hospodaření s komunálním odpadem

OZV č. 1 1998 o hospodařní s komunálním odpadem.PDF Staženo: 620x | 04.12.2020

OZV č. 1/2001 o znaku a praporu obce Petřvald a jejich užívání

OZV č. 1 2001 o znaku a praporu obce Petřvald a jejich užívání.PDF Staženo: 603x | 04.12.2020

OZV č. 3/ 2003, o místním poplatku ze psů, o místním poplatku ze vstupného, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, o místním poplatku za výherní hrací přístroj

Zrušena OZV 1/2020

OZV č. 3 2003, o místním poplatku ze psů, o místním poplatku ze vstupného, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, o místním poplatku za výherní hrací přístroj.pdf Staženo: 624x | 16.03.2021

OZV č. 1/2005 kterou se zrušuje OZV č. 1/2002 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ a školní družiny

OZV 1 2005, kterou se zrušuje OZV č. 1 2002, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ a školní družiny.PDF Staženo: 573x | 04.12.2020

Příloha č. 1 k OZV 1/2006 - ÚPLNÉ ZNĚNÍ REGULATIVŮ ÚZEMNÍHO ROZVOJE OBCE PETŘVALD právní stav po schválení změny č. 1

Příloha 1 2006.pdf Staženo: 653x | 16.10.2018

OZV č. 1/2008 o místním poplatku z ubytovací kapacity

Zrušena OZV 2/2020

OZV č. 1 2008 o místním poplatku z ubytovací kapacity .pdf Staženo: 600x | 16.03.2021

OZV č. 1/2015 - požární řád obce Petřvald

38532.pdf Staženo: 626x | 19.10.2015

OZV č. 01/2019, kterou se zrušuje OZV č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu obce Petřvald

Obecně závazná vyhláška č. 01 2019,kterou se zrušuje OZV č. 1 2006, kterou se vyhlašuje závazná část ÚP obce Petřvald.pdf Staženo: 153x | 04.12.2020

OZV č. 02/2019, kterou se zrušuje OZV č. 1/2003 ze dne 5.5.2003 o zákazu volného pobíhání psů

OZV č. 02 2019, kterou se zrušuje OZV č. 1 2003 ze dne 5.5.2003 o zákazu volného pobíhání psů.pdf Staženo: 156x | 04.12.2020

OZV č. 03/2019, kterou se zrušuje OZV č. 10/1996 o chovu psů, koček, drůbeže a některých hospodářských zvířat na území obce Petřvald

OZV č. 03 2019, kterou se zrušume OZV č. 10 1996 o chovu psů, koček, drůbeže a některých hospodářských zvířat na území obce Petřvald.pdf Staženo: 167x | 04.12.2020

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o místním poplatku ze psů, o místním poplatku ze vstupného, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, o místním poplatku za výherní hrací přístroj.

OZV 1 2020 zrušení OZV 3 2003 o místním poplatku ze psů, o místním poplatku ze vstupného, o míst. popl. za užívání veřejného prostranství, o míst. popl. za výherní hrací přístroj.pdf Staženo: 106x | 02.12.2020

Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Petřvald č.1/2008 O místním poplatku z ubytovací kapacity

OZV 2 2020 zrušuje OZV 1 2008 o místním poplatku z ubytovací kapacity.pdf Staženo: 94x | 02.12.2020

Obecně závazná vyhláška obce Petřvald č. 3/2020 o místním poplatku ze psů

OZV 3 2020 o místním poplatku ze psů.pdf Staženo: 100x | 02.12.2020

Obecně závazná vyhláška obce Petřvald č. 4/2020 o místním poplatku z pobytu

OZV 4 2020 o místním poplatku z pobytu.pdf Staženo: 103x | 02.12.2020

Obecně závazná vyhláška obce Petřvald č. 5/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OZV 5 2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.pdf Staženo: 109x | 02.12.2020

Stránka

  • 1