Obsah

Zájmová sdružení

Klub zahrádkářů

PřírodaČinnost, ať už Československého nebo jeho následníka Českého svazu zahrádkářů a ovocnářů měla v Petřvaldě dlouholetou tradici. ZO ČOZS byla v naší obci založena v roce 1957 a svou činnost vyvíjela až do zrušení v roce 2007.

Zejména v počátcích se činnost organizace zaměřovala na metodickou poradenskou činnost při pěstování ovocných stromů a keřů, ale také byly zajišťovány pro členy svazu ale i ostatní občany obce různé zahrádkářské potřeby. Rovněž byla členů zapůjčována malá zemědělská mechanizace, kterou organizace vlastnila. Můžeme s radosti konstatovat, že zahrádkáři přispěli k rozvoji zahrádkaření a v pěstování nových odrůd ovoce na zahrádkách v naší obci. Po zrušení ZO byl veškerý movitý majetek předán Obci Petřvald, vznikl Klub zahrádkářů, který tento majetek dále využívá. Jedná se o Duhový domeček a moštárnu.

Klub svojí činnost zaměřil zejména na využití moštárny a provádí každoročně drcení a moštování ovoce, jak pro občany naší obce, tak pro občany obcí okolních. Dále se snažíme předat naší veřejnosti nové poznatky v pěstitelské činnosti a to především formou poznávacích zájezdů na různé zahrádkářské výstavy, ale i do Arboreta v blízkém okolí.

Stávajícím předsedou Klubu zahrádkářů je pan Petr Palica.

 

Duhový domeček

(autor: RSDr. Karel Šrámek)