Obec Petřvald
Petřvald

Agendy obecního úřadu

Obecní úřad v současné době vyřizuje následující agendy:

Evidence obyvatel

 • Zajišťuje organizačně a technicky sčítání lidu, domů a bytů.
 • Spolupracuje při sčítání obyvatel se sčítacími komisaři a sčítacími revizory a ČSÚ.
 • Udržuje a provádí změny v seznamech voličů.
 • Zajišťuje organizačně a technicky volby do ZO a zákonodárných sborů.
 • Vede evidenci obyvatel na přihlašovacích lístcích k trvalému pobytu.
 • Provádí změnu místa trvalého pobytu občana za podmínek stanovených zákonem o evidenci obyvatel.
 • Provádí vyřízení ukončení trvalého pobytu na území České republiky.
 • Nabírá hlášení občana o doručovací adrese (případnou změnu nebo zrušení doručovací adresy).
 • Poskytuje údaje z informačního systému evidence obyvatel za podmínek stanovených zákonem o evidenci obyvatel.
 • Vede řízení rušení údaje o místu trvalého pobytu za podmínek stanovených zákonem o evidenci obyvatel.
 • Aktualizuje počítačovou databázi evidence obyvatel.
 • Zajišťuje vypracování zpráv o pobytech občanů pro jiné státní orgány.
 • Vybírá správní poplatky na úseku evidence obyvatel.
 • Zapisuje referenční údaje do informačního systému evidence obyvatel dle platných právních předpisů.
 • Zajišťuje ohlašovací činnost a spolupráci s jinými orgány veřejné moci za podmínek stanovených zákonem o evidenci obyvatel.
 • Plní další úkoly vyplývající ze zákona o evidenci obyvatel.
 • Vede evidenci čísel popisných a jejich přidělení a rušení.

Matrika

 • Vede agendu narození, uzavření manželství a úmrtí.
 • Nabírá žádosti o zápis matričních událostí do zvláštní matriky.
 • Provádí ověřování opisu listin a podpisu na listinách.
 • Povoluje změny jména a příjmení.
 • Přijímá souhlasné prohlášení o určení otcovství k narozenému či nenarozenému dítěti.
 • Vydává matriční doklady pro cizinu.
 • Zpracovává statistická hlášení v oblasti matriky.
 • Nabírá žádosti o státní občanství ČR v zákonem stanovených situacích.
 • Vydává osvědčení k uzavírání církevních sňatků.
 • Nabírá žádosti o zprostředkování kontaktu pro ministerstvo vnitra dle zákona o evidenci obyvatel.
 • Vybírá správní poplatky na úseku matrik.
 • Zapisuje referenční údaje do informačního systému evidenci obyvatel na úseku matrik dle platných právních předpisů.

Czech Point a základní registry

 • Vydává výpisy v rámci Czech Pointu.
 • Zabezpečuje agendu základních registrů.

Úřední deska

Zajišťuje zveřejňování dokumentů na úřední desce a elektronické úřední desce OÚ Petřvald v souladu s právními předpisy.

Poskytování informací

Vede evidenci žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Zajišťuje zpracování výroční zprávy o činnosti obce v oblasti poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím a její předložení ke schválení radě obce a následné zveřejnění.

Zajišťuje zveřejňování podaných informací.

Zajišťuje zveřejňování všech rozhodnutí a informací požadovaných zákonem o svobodném přístupu k informacím.

Životní prostředí 

Povoluje kácení dřevin rostoucích mimo les a ukládá náhradní výsadbu.

Poplatky

Vybírá místní poplatky (např. poplatek za psy, platby za odvoz odpadů, vodné, stánkový prodej, za hlášení místním rozhlasem...)
Vybírá místní poplatky za nájmy obecních bytů a nebytových prostor.

Hřbitov

Provádí agendu místního hřbitova.

Problematika RO a ZO

Připravuje materiály pro radu obce a zastupitelstvo obce - při použití z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

Sociální zabezpečení

Rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce důchodového pojištění.

Odpady

Zprostředkovává změnu vývozu popelnice, výměnu poškozené nádoby.

Zajišťuje odvoz zeleného odpadu z přistavených kontejnerů.

Prodává igelitové pytle OZO na odpad.

Zajišťuje štěpkování větví ve dvoře starého OÚ.

Úřad

Poslední hlášení

 

Facebook

 

Překlad (translations)

ObčanServer

mapy

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Obec Petřvald

Obec Petřvald se nachází v severovýchodní části novojičínského okresu, na pravém břehu řeky Lubiny a po levé straně silnice vedoucí z Příbora do Ostravy. Její střední nadmořská výška je 244 m n. m. Spolu s místní částí Petřvaldík tvoří jednu politickou i katastrální obec. K 1. lednu 2022 měla obec 1 809 obyvatel. Celkem je v ní registrováno 502 domovních čísel v Petřvaldě a 84 v Petřvaldíku. Výměra obce je 1250 ha, z toho zemědělská půda čítá 907 ha, lesní půda 68 ha, vodní plochy 33 ha, zastavěná plocha 32 ha a ostatní neurčená půda 210 ha.