Obec Petřvald
Petřvald

Agendy obecního úřadu

Obecní úřad v současné době vyřizuje následující agendy:

Evidence obyvatel

 • Zajišťuje organizačně a technicky sčítání lidu, domů a bytů.
 • Spolupracuje při sčítání obyvatel se sčítacími komisaři a sčítacími revizory a ČSÚ.
 • Udržuje a provádí změny v seznamech voličů.
 • Zajišťuje organizačně a technicky volby do ZO a zákonodárných sborů.
 • Vede evidenci obyvatel na přihlašovacích lístcích k trvalému pobytu.
 • Provádí změnu místa trvalého pobytu občana za podmínek stanovených zákonem o evidenci obyvatel.
 • Provádí vyřízení ukončení trvalého pobytu na území České republiky.
 • Nabírá hlášení občana o doručovací adrese (případnou změnu nebo zrušení doručovací adresy).
 • Poskytuje údaje z informačního systému evidence obyvatel za podmínek stanovených zákonem o evidenci obyvatel.
 • Vede řízení rušení údaje o místu trvalého pobytu za podmínek stanovených zákonem o evidenci obyvatel.
 • Aktualizuje počítačovou databázi evidence obyvatel.
 • Zajišťuje vypracování zpráv o pobytech občanů pro jiné státní orgány.
 • Vybírá správní poplatky na úseku evidence obyvatel.
 • Zapisuje referenční údaje do informačního systému evidence obyvatel dle platných právních předpisů.
 • Zajišťuje ohlašovací činnost a spolupráci s jinými orgány veřejné moci za podmínek stanovených zákonem o evidenci obyvatel.
 • Plní další úkoly vyplývající ze zákona o evidenci obyvatel.
 • Vede evidenci čísel popisných a jejich přidělení a rušení.

Matrika

 • Vede agendu narození, uzavření manželství, registrovaného partnerství a úmrtí.
 • Nabírá žádosti o zápis matričních událostí do zvláštní matriky.
 • Provádí ověřování opisu listin a podpisu na listinách.
 • Povoluje změny jména a příjmení.
 • Přijímá souhlasné prohlášení o určení otcovství k narozenému či nenarozenému dítěti.
 • Vydává matriční doklady pro cizinu.
 • Zpracovává statistická hlášení v oblasti matriky.
 • Vydává osvědčení k uzavírání sňatků.
 • Nabírá žádosti o zprostředkování kontaktu pro ministerstvo vnitra dle zákona o evidenci obyvatel.
 • Vybírá správní poplatky na úseku matrik.
 • Zapisuje referenční údaje do informačního systému evidenci obyvatel na úseku matrik dle platných právních předpisů.

Czech Point a základní registry

 • Vydává výpisy v rámci Czech Pointu.
 • Zabezpečuje agendu základních registrů.

Úřední deska

Zajišťuje zveřejňování dokumentů na úřední desce a elektronické úřední desce OÚ Petřvald v souladu s právními předpisy.

Poskytování informací

Vede evidenci žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Zajišťuje zpracování výroční zprávy o činnosti obce v oblasti poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím a její předložení ke schválení radě obce a následné zveřejnění.

Zajišťuje zveřejňování podaných informací.

Zajišťuje zveřejňování všech rozhodnutí a informací požadovaných zákonem o svobodném přístupu k informacím.

Životní prostředí 

Povoluje kácení dřevin rostoucích mimo les a ukládá náhradní výsadbu.

Poplatky

Vybírá místní poplatky (např. poplatek za psy, platby za odvoz odpadů, vodné, stánkový prodej, za hlášení místním rozhlasem...)
Vybírá místní poplatky za nájmy obecních bytů a nebytových prostor.

Hřbitov

Provádí agendu místního hřbitova.

Problematika RO a ZO

Připravuje materiály pro radu obce a zastupitelstvo obce - při použití z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

Sociální zabezpečení

Rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce důchodového pojištění.

Odpady

Zprostředkovává změnu vývozu popelnice, výměnu poškozené nádoby.

Zajišťuje odvoz zeleného odpadu z přistavených kontejnerů.

 

Úřad

Poslední hlášení

 

Facebook

 

Překlad (translations)

ObčanServer

mapy

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
1
14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Obec Petřvald

Obec Petřvald se nachází v severovýchodní části novojičínského okresu, na pravém břehu řeky Lubiny a po levé straně silnice vedoucí z Příbora do Ostravy. Její střední nadmořská výška je 244 m n. m. Spolu s místní částí Petřvaldík tvoří jednu politickou i katastrální obec. K 1. lednu 2022 měla obec 1 809 obyvatel. Celkem je v ní registrováno 502 domovních čísel v Petřvaldě a 84 v Petřvaldíku. Výměra obce je 1250 ha, z toho zemědělská půda čítá 907 ha, lesní půda 68 ha, vodní plochy 33 ha, zastavěná plocha 32 ha a ostatní neurčená půda 210 ha.