Obsah

Územní plán


Návrh Územního plánu Petřvaldu

Název projektu:
Územní plán Petřvaldu Číslo projektu: CZ.1.06/5.3.00/08.07431 Tento projekt byl financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu
- www.strukturalni-fondy.cz/cs/Uvodni-strana

Logo

 

 

 


DALŠÍ INFORMACE: Obecní úřad Obce Petřvald

Níže soubory PDF (Acrobat Reader) ke stažení

 

Textová část

Návrh ÚP Petřvaldu Staženo: 367x | 10.07.2016

Textová část návrhu zpracovaná projektantem Staženo: 277x | 10.07.2016

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Staženo: 176x | 10.07.2016

Doplňky posouzení SEA Staženo: 189x | 10.07.2016

Doplňky naturového posouzení Staženo: 187x | 10.07.2016

Grafická část

A1 Základní členění území Staženo: 366x | 10.07.2016

A1 legenda Staženo: 284x | 10.07.2016

A2 Hlavní výkres Staženo: 509x | 10.07.2016

A2 legenda Staženo: 288x | 10.07.2016

A3 Doprava Staženo: 271x | 10.07.2016

A3 legenda Staženo: 204x | 10.07.2016

A4 Vodní hospodářství Staženo: 284x | 10.07.2016

A4 legenda Staženo: 211x | 10.07.2016

A5 Energetika, elektronické komunikace Staženo: 234x | 10.07.2016

A5 legenda Staženo: 206x | 10.07.2016

A6 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací Staženo: 262x | 10.07.2016

A6 legenda Staženo: 214x | 10.07.2016

B1 Koordinační výkres Staženo: 322x | 10.07.2016

B1 legenda Staženo: 248x | 10.07.2016

B2 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu Staženo: 287x | 10.07.2016

Stránka