Obsah

Územní plán


Návrh Územního plánu Petřvaldu

Název projektu:
Územní plán Petřvaldu Číslo projektu: CZ.1.06/5.3.00/08.07431 Tento projekt byl financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu
- www.strukturalni-fondy.cz/cs/Uvodni-strana

Logo

 

 

 


DALŠÍ INFORMACE: Obecní úřad Obce Petřvald

Níže soubory PDF (Acrobat Reader) ke stažení

 

Textová část

Návrh ÚP Petřvaldu Staženo: 713x | 10.07.2016

Textová část návrhu zpracovaná projektantem Staženo: 561x | 10.07.2016

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Staženo: 545x | 10.07.2016

Doplňky posouzení SEA Staženo: 402x | 10.07.2016

Doplňky naturového posouzení Staženo: 447x | 10.07.2016

Grafická část

A1 Základní členění území Staženo: 690x | 10.07.2016

A1 legenda Staženo: 542x | 10.07.2016

A2 Hlavní výkres Staženo: 995x | 10.07.2016

A2 legenda Staženo: 573x | 10.07.2016

A3 Doprava Staženo: 478x | 10.07.2016

A3 legenda Staženo: 414x | 10.07.2016

A4 Vodní hospodářství Staženo: 542x | 10.07.2016

A4 legenda Staženo: 412x | 10.07.2016

A5 Energetika, elektronické komunikace Staženo: 455x | 10.07.2016

A5 legenda Staženo: 407x | 10.07.2016

A6 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací Staženo: 449x | 10.07.2016

A6 legenda Staženo: 386x | 10.07.2016

B1 Koordinační výkres Staženo: 604x | 10.07.2016

B1 legenda Staženo: 495x | 10.07.2016

B2 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu Staženo: 537x | 10.07.2016

Stránka