Obsah

Volené orgány obce

Obec Petřvald

  • Zastupitelstvo

    • Finanční výbor zastupitelstva

    • Kontrolní výbor zastupitelstva

  • Rada

    • Kulturní a sportovní komise