Obsah

Hřbitov

Hřbitov

Hřbitov se nachází za řekou Lubinou směrem na Petřvaldík.

Prochází postupnou rekonstrukcí. Povrch chodníků byl upraven betonovou dlažbou. Byl nově vybudovaný urnový háj.

Smuteční obřadní síň slouží nejen petřvaldským občanům,  ale také občanům z okolních vesnic.

Zájemci o pronájem hrobového místa či urnového hrobu mohou uzavřít nájemní smlouvu na Obecním úřadě v Petřvaldě.

 

Ceník:

Poplatky za zemřelého občana, který nemá v obci Petřvald trvalý pobyt:

Služby spojené s obřadem v obřadní síni 1500,- Kč

Pronájem chladící místnosti 150,- Kč/1den

Služby spojené s obřadem mimo obřadní síň 500,- Kč

 

Poplatky za zemřelého občana s trvalým pobytem v obci Petřvald:

Služby spojené s obřadem v obřadní síni 1000,- Kč

Pronájem chladící místnosti 150,- Kč/1den

Služby spojené s obřadem mimo obřadní síň 500,- Kč

 

Informace pro nájemce hrobových míst:

Veškerá uložení ostatků nebo uren do hrobu, stejně jako manipulace s hrobem, stavební úpravy

a opravy jsou nájemci povinni hlásit na obecní úřad.

 

Probíhající rekonstrukce smuteční obřadní síně.

Jako náhradu v době probíhajících prací nabízíme uskutečnění i civilního smutečního obřadu (bez kněze) v místním kostele sv. Mikuláše (využití je nutno domluvit přímo na farním úřadě) anebo v obřadní síni na hřbitově ve Staré Vsi nad Ondřejnicí (využití je potřeba sjednat v kanceláři obecního úřadu ve Staré Vsi nad Ondřejnicí).

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

 

Kontaktní adresa: Obecní úřad Petřvald, Ilona Jahodářová, Petřvald 1 – Petřvald č. p. 175, 742 60 Petřvald,

tel: (+420) 556 754 230, obec@petrvaldobec.cz