Obsah

ObčanServer

Obec zpřístupnila svá lokální geografická data prostřednictvím webové aplikace ObčanServer

mapy

odkaz na aplikaci přes ikonu

 

Každý občan si tak může jednoduchým způsobem:

  • vyhledat pozemek nebo budovu a konfrontovat s platným Územním plánem obce nebo Ortofotomapou
  • získat informace o parcele přímým odkazem na stránky ČÚZK
  • měřit vzdálenosti a obsah ploch
  • vytisknout připravený náhled mapy nebo náhled exportovat jako obrázek do souboru.

 

K dispozici je přehledná nápověda (OS2_Napoveda.pdf (3.14 MB) – v příloze)