Obsah

Výsledky tříkrálové sbírky 2020

Typ: ostatní
Již po dvacáté Vás počátkem tohoto roku navštívili tříkráloví koledníci s přáním všeho dobrého do nového roku a s prosbou o finanční příspěvek na záměry Charity Studénka.
Vám všem, kteří jste do sbírky přispěli, ze srdce děkuji. Zvlášť bych chtěla poděkovat všem koledníkům a koordinátorům sbírky, kteří jste svůj čas a pohodlí věnovali potřebným. Velice si vážím vaší pomoci a jsem si vědoma, že bez Vás bychom sbírku nemohli uskutečnit.

Peníze vybrané v roce 2020 použijeme na financování:

  • Projektové dokumentace budovy, ve které by byla navýšena kapacita Domova sv. Anny, zřízen denní stacionář a odlehčovací služba,
  • zakoupení a opravu zdravotnických a kompenzačních pomůcek,
  • volnočasových aktivit dětí ze sociálně slabých rodin v obcích, kde se sbírka konala, (lyžařský kurz, školní výlet, tábor, plavecký výcvik apod). Finanční příspěvek ve výši max. 500,-Kč na dítě bude vyplacen přímo subjektu, který aktivitu organizuje. Žádost si můžete vyzvednout přímo v Charitě ve Studénce nebo na webových stránkách www.studenka.charita.cz .
  • 35 % vybraných peněz bude použita na celostátní projekty a zahraniční pomoc.

Příloha

Vytvořeno: 20. 1. 2020
Poslední aktualizace: 20. 1. 2020 09:11
Autor: Správce webu