Obsah

My tři králové jdeme k vám..

Typ: ostatní
Již od roku 2001 se vždy počátkem ledna můžete setkat s charitními tříkrálovými koledníky, kteří dnes, stejně jako kdysi, šíří mezi lidmi boží požehnání a poselství milosrdné lásky a prosí přitom o příspěvek pro lidi v nouzi. Tříkrálová sbírka je též svátkem solidarity.

Zprostředkovává mezigenerační setkávání a soudržnost. I během krátké chvíle umožňuje zažít pocit radosti a vzájemnosti, a právě to je jejím největším posláním a nejsilnějším poselstvím. Pro koledníky i dárce představuje unikátní příležitost k tomu začít nový rok dobrým skutkem.

Vzhledem k epidemiologické situaci na počátku tohoto roku jsme se s vámi nemohli setkat osobně, ale přes to se sbírka uskutečnila. Byla spuštěna on-line koleda, přispět jste mohli pomocí QR kodu či přímo na tříkrálový účet. V mnoha obchodech, úřadech či jiných institucích se také nacházely stacionární kasičky, do kterých jste mohli svůj dar vhodit. Pro naši charitu se vybralo přímo v pokladničkách celkem 330 676 Kč a on-line 160 073 Kč.. Z výtěžku sbírky jsme částkou 1 500 Kč podpořili děti v jejich volnočasových aktivitách, za 50 000 Kč jsme nakoupili nové pomůcky do půjčovny a zbytek peněz půjde na výstavbu nové budovy. Ze srdce vám všem děkujeme. I díky vám můžeme pomáhat potřebným.

Pevně věřím, že v roce 2022 se sbírka uskuteční tradičním způsobem a budeme se moci navzájem potkat u vašich dveří. Koledování bude probíhat ve dnech 1. – 16. ledna. Pokud by vás koledníci nezastihli doma, budete moci přispět do on-line kasičky nebo do stacionárních pokladniček v kostelích a dalších veřejných místech.

Výtěžek z roku 2022 použijeme na doplnění sortimentu zdravotních a kompenzačních pomůcek, o které je stále velký zájem. Chceme znovu podpořit i volnočasové aktivity dětí v obcích, kde sbírku realizujeme. Největší část peněz bude použita na výstavbu nové budovy.

 Aktuální informace ke sbírce budou dostupné na našich webových stránkách a facebookovém profilu.

Bc. Jarmila Pomikálková

 


Vytvořeno: 24. 11. 2021
Poslední aktualizace: 24. 11. 2021 16:23
Autor: Správce webu