Obsah

MAS Regionu Poodří pomáhá s rozvojem našeho venkova

Typ: ostatní
MAS Regionu Poodří, jehož je obec Petřvald členem, už více než 15 let působí v rozvoji regionu na svém území.

A kdo nebo co je MAS? MAS je zkráceně místní akční skupina (ang. Local Action Group), která pomáhá rozvíjet daný venkovský region, v rámci EU také prostřednictvím finančních prostředků. Dnes můžeme najít takové skupiny již prakticky po celém světě. MAS Regionu Poodří se na základě své integrované strategie CLLD snaží podpořit problematické oblasti a pokrýt také aktuální potřeby regionu. V programovém období 2014 – 2020 měla MAS ke zprostředkování přes 183 mil. Kč, což je celkový objem finančních prostředků za Program rozvoje venkova, Integrovaný regionální operační program, Operační program Zaměstnanost a Operační program Životní prostředí. Žadatele, kteří si mohou požádat o dotaci, jsou vždy specifikováni danou výzvou (např. obce, města, neziskové organizace, osoby podnikající a další). Letošním rokem končí stávající programové období a MAS má v harmonogramu vyhlašování posledních výzev – podzim 2020 výzvy z IROP pro opatření Zajištění bezpečné a udržitelné dopravy a Podpora výchovy a vzdělávání. V rámci příprav na nové období 2021+ bylo spuštěno anketní šetření v území za účelem zjištění problému a potřeb regionu. Rádi bychom touto cestou požádali občany i o jejich názor, který můžou vyjádřit prostřednictvím ankety v elektronické formě - www.mas.regionpoodri.cz/anketa, nebo v papírově formě, která je k dispozici na městském úřadě.

MAS Regionu Poodří, z.s. a obec Bartošovice srdečně zvou všechny příznivce našeho venkova na 6. ročník akce ZEMĚDĚLSTVÍ V POODŘÍ, který se uskuteční dne 28.9.2020 v areálu „Na Stodolní“, náves obce Bartošovice. Další informace o MAS naleznete na webových stránkách www.mas.regionpoodri.cz/, nebo na sociální síti Facebook - MAS Regionu Poodří.

MAS Regionu Poodří, z.s.
Region Poodří sobě!


Přílohy

Vytvořeno: 23. 7. 2020
Poslední aktualizace: 23. 7. 2020 14:26
Autor: Správce webu