Obsah

Petřvaldský zpravodaj


Petřvadský zpravodaj vychází nepravidelně (dle potřeby), jednotlivá vydání jsou v každém roce vzestupně čísována a označena názvem měsíce, ve kterém byla vydána. Je vydáván měsíčně v nákladu 730 výtisků a je distribován zdarma.

Uzávěrka každého čísla je do 15. dne příslušného měsíce.

Příspěvky do zpravodaje můžete zasílat na adresu:

knihovna@petrvaldobec.cz

obec@petrvaldobec.cz

Obec Petřvald rozhoduje, které příspěvky od spolků, klubů, občanů a ostatních institucí  budou ve zpravodaji uveřejněny.

 

Z rozhodnutí rady obce nezveřejňujeme ve zpravodaji placenou reklamu.

Rok 2019

Petřvaldský zpravodaj 1/2019 - leden Staženo: 63x | 17.01.2019

Rok 2018

Petřvaldský zpravodaj 1/2018 - leden Staženo: 246x | 17.01.2018

Petřvaldský zpravodaj 2/2018 - únor Staženo: 167x | 19.02.2018

Petřvaldský zpravodaj 3/2018 - březen Staženo: 171x | 22.03.2018

Petřvaldský zpravodaj 4/2018 - duben Staženo: 149x | 18.04.2018

Petřvaldský zpravodaj 5/2018 - květen Staženo: 141x | 18.05.2018

Petřvaldský zpravodaj 6/2018 - červen Staženo: 122x | 20.06.2018

Příloha zpravodaje 6/2018 - červen Staženo: 138x | 20.06.2018

Petřvaldský zpravodaj 7/2018 - červenec Staženo: 91x | 25.07.2018

Petřvaldský zpravodaj 8/2018 - srpen Staženo: 100x | 16.08.2018

Petřvaldský zpravodaj 9/2018 - září Staženo: 99x | 18.09.2018

Příloha zpravodaje 9/2018 - září Staženo: 99x | 18.09.2018

Petřvaldský zpravodaj 10/2018 - říjen Staženo: 136x | 17.10.2018

Petřvaldský zpravodaj 11/2018 - listopad Staženo: 93x | 19.11.2018

Petřvaldský zpravodaj 12/2018 - prosinec Staženo: 102x | 17.12.2018

Rok 2017

Petřvaldský zpravodaj 1/2017 - leden Staženo: 533x | 19.01.2017

Petřvaldský zpravodaj 2/2017 - únor Staženo: 383x | 20.02.2017

Petřvaldský zpravodaj 3/2017 - březen Staženo: 171x | 03.05.2017

Petřvaldský zpravodaj 4/2017 - duben Staženo: 236x | 03.05.2017

Petřvaldský zpravodaj 5/2017 - květen Staženo: 273x | 22.05.2017

Stránka