Obsah

Projekt "Chodník na návsi"

Typ: ostatní
Projekt „Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Petřvald“ byl realizován z programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017“ a spolufinancován Moravskoslezským krajem.

logoRekonstrukcí domu č.p. 73 a hlavně otevřením prodejny „Zmrzliny“ vyvstala potřeba zajištění bezpečného pohybu chodců po návsi. První krok učinila obec už loni zřízením chodníku „přes park“, na který jsme nyní navázali bezbariérovou úpravou příchodu k prodejně Hruška a chodníkem k prodejně zmrzliny.

Protože byla možnost získání finančních prostředků z programu „Podpora obnovy a rozvoje Moravskoslezského kraje“, podali jsme si žádost o dotaci. Umístili jsme se jako náhradníci, v programu však byly navýšeny prostředky a obec uspěla.

Rozhodnutím Rady Moravskoslezského kraje ze dne 26.9.2017 usnesením č. 21/1906 byl náš projekt „Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Petřvald“ zařazen do kategorie projektů doporučených k realizaci a tím i k poskytnutí dotace.

Navrhovaná stavba chodníku kopíruje stávající komunikaci III/4808, zásadním způsobem zvýšila bezpečnost chodců na návsi a zlepšila přístup do objektů přilehlé občanské vybavenosti (do obchodu Hruška a vyznačeným a osvětleným přechodem přes silnici k ostatní vybavenosti).

Před prodejnou je vytvořena bezbariérová úprava stávajícího místa pro přecházení, je doplněno a upraveno stávající veřejné osvětlení – z bezpečnostních důvodů je nasvětlen přechod pro chodce.

Stavba chodníku zahrnovala výměnu stávajících silničních obrub a vytvoření nové přídlažby ze žulové kostky, odstranění stávajících prvků mobiliáře (vývěsní skříňky), bezbariérovou úpravu stávající autobusové zastávky vložením zvýšených autobusových nájezdových obrubníků a zvednutí celé plochy zastávky, úpravu sjezdů k trafostanici a rodinnému domu č.p. 148. U rodinného domku bylo nutno posunou oplocení s vjezdovou bránou a brankou pro zajištění stejné šířky chodníku. Pro vytvoření konstantní šířky chodníkového tělesa bylo nutno provést přeložku ochranné skříně HUPu s plynoměrem.

Součástí úprav je i úprava prameniště v těsné blízkosti chodníku.

Šířkové uspořádání komunikace III/4808 se nezměnilo.  

Celková délka chodníkového tělesa je cca 84 m při minimální šířce 1,5 m. V místě nástupní hrany autobusové zastávky je plocha chodníkového tělesa rozšířena na 2,5 m. Celková plocha návrhu chodníkového tělesa a vyvolaných opatření je cca 220 m². Tato upravená část pozemku je majetkem Moravskoslezského kraje a na základě Darovací smlouvy ji získá obec.

Náklady na vlastní stavbu chodníku činily 660 878 Kč a na nasvětlení přechodu 99 318 Kč. Poskytnutá dotace Moravskoslezským krajem je 300 000 Kč.

 


Vytvořeno: 30. 7. 2018
Poslední aktualizace: 30. 7. 2018 09:20
Autor: Správce Webu