Obsah

Dotace - Pravidla o poskytnutí dotace

pravidla o poskytnutí dotace.pdf Staženo: 25x | 07.03.2017

Dotace - Žádost o poskytnutí neinvestiční-peněžní dotace z rozpočtu obce Petřvald

Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce petřvald.pdf Staženo: 21x | 07.03.2017

Evidence obyvatel - Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu

navrh na zruseni udaje o mistu trvaleho pobytu.pdf Staženo: 22x | 07.03.2017

Evidence obyvatel - Žádost o poskytnutí údajů z AISEO

Źádost o poskytnutí údajů z aiseo.pdf Staženo: 71x | 09.09.2016

Evidence obyvatel - Žádost o ukončení trvalého pobytu na území ČR

ukončení tp na území Čr.pdf Staženo: 17x | 07.03.2017

Evidence obyvatel - Žádost o zaevidování adresy pro doručování

Žádost o zaevidování adresy pro doručování .pdf Staženo: 77x | 09.09.2016

Evidence obyvatel - Žádost o zprostředkování kontaku

e_download.pdf Staženo: 60x | 07.03.2017

Formulář - Žádost o poskytnutí informace

30721.pdf Staženo: 76x | 03.08.2016

Matrika - Dotazník k uzavření manželství platný od 2017

dotazník k uzavření manželstí 2017.pdf Staženo: 77x | 06.02.2017

Matrika - Formulář - Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství

30674.pdf Staženo: 57x | 03.08.2016

Matrika - Formulář - Žádost o povolení uzavření manželství mimo stanovenou obřadní místnost (na jiném vhodném místě)

30663.pdf Staženo: 55x | 03.08.2016

Matrika - Formulář - Žádost o určení otcovství

30672.pdf Staženo: 158x | 03.08.2016

Matrika - Formulář - Žádost o vydání osvědčení - církevní sňatek

30664.pdf Staženo: 75x | 03.08.2016

Matrika - Formulář - Žádost o vydání Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

30669.pdf Staženo: 84x | 03.08.2016

Matrika - Formulář - Žádost o vystavení matričního dokladu - duplikátu rodného listu

30679.pdf Staženo: 71x | 03.08.2016

Matrika - Formulář - Žádost o zápis narození ZVM

30671.pdf Staženo: 63x | 03.08.2016

Matrika - Formulář - Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru

30667.pdf Staženo: 64x | 03.08.2016

Matrika - Formulář - Žádost o změnu jména - příjmení

30680.pdf Staženo: 122x | 03.08.2016

Matrika - Formulář o volbě druhého jména

30658.pdf Staženo: 61x | 03.08.2016

Matrika - Formulář o volbě druhého jména pro nezletilé dítě

30659.pdf Staženo: 59x | 03.08.2016

Stránka