Obsah

Zelený odpad

Kontejner na zelený odpad je přistaven pod sokolovnou u garáží. Je určen na trávu, listí a odpad ze zahrádek.

Znovu prosíme občany, aby do kontejneru nedávali větve. 

 

V úterý 14. března 2017  petřvaldský občan do kontejneru uložil hrubé větve ze stromu. Pracovníci obce je museli pracně z konterjenu odstraňovat a odvážet. Kontejner s větvemi nemůže být odvezen do kompostárny. Na nezodpovědné chování jedince doplácí ostatní občaně. V případě opakovaného nezodpovědného ukládání zeleného odpadu do kontejneru, bude obec nucena na místě instalovat kamerový systém a viník bude muset zaplatit vývoz kontejneru na skládku do Staříče.

 

Vývoz zeleného kompostovatelného odpadu z obce Petřvald
 

Stanoviště:     
Dvorek u zastávky ČSAD  č.p. 333
Harty u obchodu   č.p. 282
Pod hasičskou zbrojnicí   č.p.411
Náměstí
Dolní konec mezi domy č.92 a č.40