CyklotrasyCirkevní památkyPřírodní zajímavostiObčerstveníStravováníSportovní oddíly a klubyDům s pečovatelskou službouObecní symbolyMístní částiHlavní strana

Vodstvo místní části Petřvaldík

Hlavní vodotečí je pochopitelně Odra, zprava do ní ústící přítoky jsou pouze malými potůčky. Odra protéká katastrem Petřvaldíku v úseku vymezeném říčními kilometry 35,430 - 40,000. V téměř celé délce je vodohospodářsky neupravena (vyjma krátkých úseků u soutoku s Bílovkou a kolem mostu) a vytváří hluboké meandry. Podobně jako je tomu u dalších (u nás však již velmi vzácných) přirozeně meandrujících nížinných řek, se její koryto neustále mění, před několika lety došlo například k protržení meandru u Zimného dolu, vzniká tak od toku postupně izolovaná tůň. Krajinářsky patří úsek Odry kolem Petřvaldíku k mimořádně hodnotným a zaslouží si právem ochranu.
Důležitou podmínkou pro zachování mokřadů nivy Odry jsou každoročně i vícekrát do roka se opakující rozlivy, kdy řeka vystoupí z břehů a oderské údolí se na několik dní změní v mělké jezero. Hlavně v jarních měsících vodní hladina, která se postupně mění v tůně, přitahuje stovky ptáků. Protahujícím hejnům může krátkodobě sloužit i jako zastávka na tahu - Poodří je velmi důležitou tažnou cestou ptáků z jihu na sever a opačně.
Významného ocenění se Poodří - a tedy i Petřvaldíku - dostalo v roce 1993, kdy byla CHKO Poodří zařazena do prestižního seznamu mezinárodně chráněných mokřadních území v rámci Ramsarské úmluvy.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.petrvaldobec.cz

Typ záznamu: Vodní tok
AKTUALIZACE: Kamila Plisková (Knihovna Petřvald) 56, 02.12.2010 v 17:32 hodin
Cyklotrasy
Stravování

Obecní úřad obce Petřvald
Petřvald 175
742 60 Petřvald
Česká republika (CZ)
tel: (+420) 556 754 252
(+420) 556 754 437
fax: (+420) 556 720 205
http://www.petrvaldobec.cz
e-mail: obec@petrvaldobec.cz
ID datové schránky: ntpb6g4


FIRMY V NAŠÍ OBCI


Czech POINT

Policie ČR

::  Oficiální stránky obce jsou součástí systému   Doménové koule ® ::