Obsah

Poděkování

Typ: ostatní
Vážení spoluobčané, sestry a bratři,
v roce 2012 jste mě vítali ve Vaší obci jako nového správce farnosti Petřvald. Čas letí, za námi je 5 let společného života a přichází čas loučení. Nastává období změn v rámci naší diecéze a mi je panem biskupem svěřena do správy nová farnost na Opavsku.

Vážení spoluobčané, sestry a bratři,

v roce 2012 jste mě vítali ve Vaší obci jako nového správce farnosti Petřvald. Čas letí, za námi je 5 let společného života a přichází čas loučení. Nastává období změn v rámci naší diecéze a mi je panem biskupem svěřena do správy nová farnost na Opavsku.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem za spolupráci a za to, jak jste mě mezi sebou sebe přijali. Velké poděkovaní patří farníkům a těm, kdo mi pomáhali starat se o kostel sv. Mikuláše, jeho okolí i kapli v Petřvaldíku.

Velké díky patří členům zastupitelstva obce a vedení obce. Díky Vám se za 5 let podařilo společně s farností vykonat kus práce - proběhla výměna střechy na kostele sv. Mikuláše, oprava kaple sv. Antonína v Petřvaldíku, oprava kaple Panny Marie na Dvorku, oprava kříže v Petřvaldíku a na Dvorku. Bylo zřízeno topení v kostelních lavicích a proběhla generální oprava zvonů v kostele sv. Mikuláše, oprava varhan a byl instalován boční oltář sv. Markéty.

Za vše chci Vám všem vyslovit upřímné Pán Bůh zaplať.

P. ThLic. Tomasz Sebastian Juzskat, ThD.


Vytvořeno: 20. 6. 2017
Poslední aktualizace: 4. 8. 2017 23:30
Autor: P. ThLic. Tomasz Sebastian Juzskat, ThD.