Obsah

Zpravodaj


Petřvadský zpravodaj vychází nepravidelně, jednotlivá vydání jsou v každém roce vzestupně čísována a označena názvem měsíce, ve kterém byla vydána. Je vydáván měsíčně v nákladu 730 výtisků a je distribován zdarma.

Uzávěrka každého čísla je do 15. dne příslušného měsíce.

Příspěvky do zpravodaje můžete zasílat na adresu:

knihovna@petrvaldobec.cz

obec@petrvaldobec.cz

Obec Petřvald rozhoduje, které příspěvky od spolků, klubů, občanů a ostatních institucí  budou ve zpravodaji uveřejněny.

 

Z rozhodnutí rady obce nezveřejňujeme ve zpravodaji placenou reklamu.

Rok 2017

Petřvaldský zpravodaj 1/2017 - leden Staženo: 243x | 19.01.2017

Petřvaldský zpravodaj 2/2017 - únor Staženo: 213x | 20.02.2017

Petřvaldský zpravodaj 3/2017 - březen Staženo: 7x | 03.05.2017

Petřvaldský zpravodaj 4/2017 - duben Staženo: 31x | 03.05.2017

Petřvaldský zpravodaj 5/2017 - květen Staženo: 2x | 22.05.2017

Rok 2016

Petřvaldský zpravodaj 12/2016 - prosinec Staženo: 83x | 13.01.2017

Petřvaldský zpravodaj 11/2016 - listopad Staženo: 158x | 14.11.2016

Petřvaldský zpravodaj 10/2016 - říjen Staženo: 122x | 26.10.2016

Petřvaldský zpravodaj 9/2016 - září Staženo: 187x | 21.09.2016

Petřvaldský zpravodaj 8/2016 - srpen Staženo: 94x | 09.09.2016

Petřvaldský zpravodaj 7/2016 - červenec Staženo: 79x | 09.09.2016

Petřvaldský zpravodaj 6/2016 - červen Staženo: 118x | 12.07.2016

Petřvaldský zpravodaj 5/2016 - květen Staženo: 82x | 12.07.2016

Petřvaldský zpravodaj 4/2016 - duben Staženo: 102x | 12.07.2016

Petřvaldský zpravodaj 3/2016 - březen Staženo: 94x | 12.07.2016

Petřvaldský zpravodaj 2/2016 - únor Staženo: 102x | 12.07.2016

Petřvaldský zpravodaj 1/2016 - leden Staženo: 79x | 12.07.2016

Rok 2015

Petřvaldský zpravodaj 12/2015 - prosinec Staženo: 77x | 12.07.2016

Petřvaldský zpravodaj 11/ 2015 - listopad Staženo: 70x | 12.07.2016

Petřvaldský zpravodaj 10/2015 - říjen Staženo: 67x | 12.07.2016

Stránka