Obsah

Hlášení v rozhlase


V této nové rubrice jsou uveřejněna hlášení vysílaná místním rozhlasem. V některých odkazech najdete po "rozkliknutí" více informací.

Zprávy

#

Fotbalový zápas tento víkend - muži,,A" - neděle 26.3. 2017 - 15.00h

mistrovské utkání - Baník Albrechtice - Petřvald n.M. - hřiště Albrechtice u Karviné - odjezd autobusu od restaurace sokolovna Petřvald - neděle 13.15h, na utkání vás srdečně zve oddíl kopané. celý text

ostatní | 21. 3. 2017 | Autor: Správce webu
kontrola kotlu

Revize kotlů na tuhá paliva, čištění komínů a plynových kotlů

Firma: TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. bude provádět v naší obci dne úterý 21.3.2017 revize kotlů, kontrolu a čištění komínů, kontrolu kotlů na plynná paliva.
Více informací v příloze. celý text

ostatní | 8. 3. 2017 | Autor: Správce webu

Nabídka volného místa v sociální službě chráněné bydlení

Jedná se o pobytovou sociální službu poskytovanou lidem s mentálním postižením. Nabízíme volné místo v dvoulůžkovém pokoji pro muže ve věku od 18 do 65 let s mentálním postižením, který potřebuje nižší míru podpory, nemá psychiatrickou diagnózu, neprojevují se u něj závažné poruchy chování a je schopen soužití v kolektivu. celý text

ostatní | 7. 3. 2017 | Autor: Správce webu
psi

Byli nalezeni dva psi

Jedná se o starší fenku a asi jejího potomka asi psa. Jsou barvy černé středního vzrůstu. Byli nalezeni ve čtvrtek 2.3.2017 v katastru obce Jistebník. celý text

ostatní | 7. 3. 2017 | Autor: Správce webu

Kamenictví

kamenictví Holiš bude dne 8.3.2017 od 12.30-13.00 hod na místním hřbitově přijímat objednávky na kamenické práce. Tel. 739 279 219. celý text

ostatní | 6. 3. 2017 | Autor: Správce webu

Končí zima, taje sníh - kvalita vody ve studni

Kvalita vody ve studních se mění také v závislosti na klimatických faktorech. Po jarním tání je potřeba stejně jako po povodních nebo při suchu zkontrolovat, jakou vodu ze studně pijeme. celý text

ostatní | 3. 3. 2017 | Autor: Správce webu

Mimořádné čištění silnic

Moravskoslezský kraj nabídl obcím mimořádné čištění silnic, které má ve své správě. V obci Petřvald se jedná o silnice, po kterých jezdí linkové autobusy. Čištění by mohlo proběhnout několikrát, aby se co nejvíce omezila prašnost. Z tohoto důvodu se může stát, že čistící vůz projede obcí i v nočních hodinách. Prosíme občany o toleranci a doufejme, že se Správě silnic úklid podaří.
Děkujeme za pochopení.
celý text

ostatní | 2. 3. 2017 | Autor: Ing. Šárka Fabiánová
#

Změny autobusové linky 910333 Ostrava – Mošnov a zavedení nového spoje

Změny jízdních řádů veřejné linkové osobní dopravy k termínu celostátních změn JŘ k 5.3.2017. K tomuto termínu dochází k zavedení nové linky 910331 Ostrava – Krmelín – Stará Ves n. Ondř. – Petřvald – Mošnov, která má novou trasu v Ostravě, kde výchozí zastávkou je Ostrava, Přívoz, Sad Boženy Němcové a také spoje této linky zajišťují dopravní obslužnost obce Petřvald do/z průmyslové zóny Mošnov. Z tohoto důvodu došlo k úpravě trasy některých spojů na lince 910333 Ostrava – Mošnov, které již nezajíždějí přes obec Petřvald. celý text

ostatní | 27. 2. 2017 | Autor: Správce webu

Upozornění pro rodiče

Žádáme rodiče, aby poučily své děti, aby nevstupovaly do areálu společnosti MORAVAN za benzínovou pumpou.
HROZÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU!
celý text

ostatní | 16. 2. 2017 | Autor: Správce webu
#

Český statistický úřad - Životní podmínky 2017-výběrové šetření v domácnostech

Šetření statistického úřadu proběhne v době od 4. února do 28. května 2017 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. celý text

ostatní | 6. 2. 2017 | Autor: Ing. Hana Gurecká - ČSÚ

Ptačí chřipka

V souvislosti s výskytem ptačí chřipky se Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj obrací na občany s žádostí, že pokud dojde k podezřelému úhynu volně žijících ptáků v katastru obce, aby tuto skutečnost neprodleně nahlásili na Obecní úřad v Petřvaldě. celý text

ostatní | 11. 1. 2017 | Autor: Správce webu

Bezhotovostní platby poplatků

Bezhotovostní platby poplatků
Rada obce rozhodla, že od nového roku 2017 nebudou v kanceláři obecního úřadu v hotovosti vybírány poplatky za psy a poplatky za vývoz popelnic.
Poplatek za psy ve výši 120 Kč za jednoho psa, prosím, uhraďte bezhotovostním převodem na účet obce Petřvald (číslo účtu: 1766194309/0800); jako variabilní symbol použijte číslo popisné. Občané Petřvaldíku vloží před své číslo popisné dvě šestky (66xx). (Při této příležitosti žádáme občany, kteří poplatek za svého pejska pro rok 2016 zapomněli uhradit, ať tak učiní ještě letos v kanceláři obecního úřadu).
Společnost OZO, se kterou máme mandátní smlouvu, připravuje a rozesílá složenky, ze kterých lze vyčíst údaje pro bezhotovostní platby. Samozřejmě lze zaplatit složenku i na poště. Upozorňuji však, že při bezhotovostní platbě převodem z účtu, je nutno každoročně uvádět platný variabilní symbol.
Tento bezhotovostní styk velmi usnadní administrativu na úřadě. Děkujeme za pochopení.

celý text

náš tip | 19. 12. 2016 | Autor: Ing. Šárka Fabiánová

Informace pro majitele kotlů, kamen nebo krbů

Informace pro majitele kotlů, kamen nebo krbů
na pevná paliva

Povinnost majitele kotlů, kamen a krbů na pevná paliva je zajistit první kontrolu technického stavu a provozu spalovacího zdroje servisním technikem. Tuto povinnost ukládá zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. u kotlů, kamen nebo krbů na pevná paliva, o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně. Jedná se o zařízení koupené i domácí výroby.
Obec nezveřejňuje žádné reklamy, tedy ani telefonní číslo na techniky.
Pokud máte zájem o provedení kontroly, kontakt dostanete na Obecním úřadě.
celý text

náš tip | 14. 10. 2016 | Autor: Správce webu

Motorové oleje nepatří do kontejnerů !!!

Motorové oleje nepatří do kontejnerů !!!

Znovu žádáme občany Petřvaldu, aby do kontejnerů určených k odkládání potravinářských olejů nedávali motorový olej.
Na Hartech byl motorový olej vylitý do kontejneru. Firma, která oleje sbírá, musí zajistit jeho ekologické vyčištění a to stojí nemalé finanční prostředky. Do kontejnerů patří jen olej potravinářský v uzavřených PET lahvích!!!
Děkujeme.
celý text

náš tip | 14. 10. 2016 | Autor: Správce webu

Sběrný dvůr - provoz v zimním odbobí

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu

Občané Petřvaldu mohou využívat služby sběrného dvora ve Staré Vsi nad Ondřejnicí.

Provozní doba od 8.00 do 12.00 h:

Od 1.3.2017 bude sběrný dvůr v provozu každou sobotu.
celý text

ostatní | 13. 10. 2016 | Autor: Správce webu